Клиенти

Италианска Tърговска Камара в България - клиент на Паком Италианска Tърговска Камара в България
MAP Marketing Research Ltd. - client of Pacom MAP Marketing Research Ltd.
Маркетор ООД - клиент на Паком Маркетор ООД
ПЕРФЕКТ КЛИМА EOOД ПЕРФЕКТ КЛИМА EOOД
ТМ Ауто - клиент на Паком ТМ Ауто
Мундифарма
Кавен Орбико
Хербамедика ЕООД
Посолство на Република Молдова Посолство на Република Молдова
Посолство на Украйна Посолство на Украйна в гр. София