Договори и абонаментно обслужване

Договори и абонаментно обслужване

Договори и абонаментно обслужване

За всички клиентите сключили абонаментен договор се предлага:

 • Дни с посещения от 1 до 4 часа в работни дни.
 • Безплатен транспорт на техниката и в двете посоки в рамките на гр. София.
 • Безплатни телефонни консултации в рамките на работното време.
 • Безплатна доставка и подмяна на консумативи, тонери и копирна хартия.
 • Безплатно софтуерна профилактика и почистване от вируси и спам от компютърни конфигурации и лаптопи.
 • Периодична безплатна профилактика на копирни машини, принтери и факс апарати.
 • Преференциални цени и отстъпки при изграждане на уеб страници и хостинг.
 • Безплатна профилактика на СОТ и техника за Видеонаблюдение.
 • Безплатна диагностика на техниката включена в договора.
 • Безплатен труд при ъпгейд (подобряване) на техниката.
 • Безплатна бизнес електронна поща с антивирусна и спам защита.
 • Поддръжка на съществуваща компютърна мрежа и изграждане на нови.
 • Поддръжка и настройка за работа на съществуващи мрежови устройства.
 • Безплатно асемблиране и инсталация при закупуване на нова техника.